19. Pedijatrijski dani Republike Srpske

SAVEZ ZA RIJETKE BOLESTI REPUBLIKE SRPSKE NA STRUČNOM SKUPU PEDIJATARA RS

Na poziv Udruženja pedijatara RS, Savez za rijetke bolesti RS dobio je veliku čast da predstavi svoj rad u okviru održavanja  19. Pedijatrijskih dana Republike Srpske koji su ove godine održani od 14. do 16.maja u hotelu Kardial, Teslić. Ovaj skup organizovan je sa najvećom brigom i pažnjom kako bi se ispoštovale sve epidemiloške mjere.

Sesiju „Rijetke bolesti“ otvorio je dr Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite. Dr Latinović je istakao pozitivne rezultate koji su ostvareni u prethodnih 5 godina nakon prvog Programa za rijetke bolesti koji je usvojila Vlada RS ali i značaj nastavka rada na drugom programu i zalaganja svih uključenih u sistemu zdravstvene zaštite kako bi došlo do poboljšanja života oboljelih od rijetkih bolesti.

Predsjednica Saveza za rijetke bolesti RS, Biljana Kotur je predstavila ključne probleme s kojim se susreću oboljeli i najveće izazove koji su pred zdravstvenim sistemom u narednom periodu za rješavanje, a tiču se rijetkih bolesti. Biljana je na kraju sesije stručnih predavanja izrazila veliku zahvalnost na mogućnosti da širimo svijest o rijetkim bolestima i zajedno sa našim ljekarima stvorimo još veće povjerenje i odnos koji će u konačnici olakšati sve ono što djeca sa rijetkim dijagnozama i njihove porodice prolaze u pedijatrijskom uzrastu.