Besplatne ulaznice na predstave u Dječijem i Narodnom pozorištu u Banjaluci

Osobe sa rijetkim bolestima, koje imaju Legitimaciju o RB (urađenu od strane Saveza za rijetke bolesti RS, a koju izdaje Centar za rijetke

bolesti RS na UKC u Banjaluci), više ne plaćaju ulaznice u Dječije pozorište RS u Banjaluci i u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci. To je definisano Memorandumom o saradnji izmedju ove dvije javne institucije kulture i Saveza za rijetke bolesti RS, kao organizacije koja je inicirala ovu vrstu saradnje.

Upoznajte se sa detaljnima ove saradnje, te kako ista koristi vama….

Narodno pozorište Republike Srpske
Dječije pozorište Republike Srpske