Projekat “Budi ruka podrške”

Projekat je realizovan u julu i avgustu 2020 godine.

Za cilj je imao povećanje vidljivosti rijetkih bolesti, kao i prikupljanje sredstava u cilju buduće pomoći članovima Saveza.

Realizovane su brojne promotivne aktivnosti, a o problemima su govorile i mnoge porodice oboljelih u medijima.

U isto vrijeme smo sudjelovali u projektu “Trči za rijetke” kada su podršku oboljelim dala i brojna pravna i fizička lica kupujući kilometre i na taj način direktno donirajući našem Savezu, te mnogi sportisti i građani koji su učestvovali u samoj trci, odnosno trčali za rijetke i prodavali svoje kilometre u sklopu Banjalučkog polumaratona.