Pretraga baze doktora po dijagnozama A – Ž

Pretraga doktora po dijagnozama A-Ž

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

S

Silver-Russell sindrom, ORPHA:813; (Silver-Russell syndrome)

Silver-Russell sindrom je je kongenitalno stanje. Glavne karakteristike sindroma su mala porođajna težina, nizak rast i karak …

Sturge-Weber sindrom, ORPHA:3205; (Sturge-Weber syndrome)

Sturge-Weber sindrom spada u grupu fakomatoza koje se karakterišu pojavom tumorskih promjena na koži, nervnom sistemu kao i b …

Bernard – Soulierov sindrom, ORPHA:274; (Bernard Soulier Syndrome)

Bernard – Soulierov sindrom je oboljenje koje karakteriše poremećena funkcija krvnih pločica (trombocita).

Sekvestracija pluća (Sequestratio pulmonis)

Sekvestracija pluća je rijetka razvojna plućna anomalija nepoznatog uzroka koju karakteriše djelimično ili potpuno odvajanje …

Progresivna sistemska skleroza (Scleroderma progressivum diffusum)

Progresivna sistemska skleroza je rijetka, hronična multisistemska bolest koja zahvata kožu, zglobove, krvne sudove i unutraš …