Info centar – Javni poziv

Projektni zadatak

Dizajniranje / uspostavljanje Info Centra za podršku osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“, raspisuje Javni poziv za poziciju:

 

I

Konsultant/i za dizajniranje/uspostavljanje Info Centra za podršku osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima

 

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje mreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

 

Specifični ciljevi

 1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
  2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
  3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

 

Očekivani rezultati

 1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
  2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za        rijetke bolesti
  3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti
  4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
  5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

 

Trajanje projekta 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori Projekt provodi Institut za populaciju i razvoj u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske.

 

II

Konsultant/i za dizajniranje/uspostavljanje Info Centra za podršku osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima

 

Opis posla:

Radi poboljšanja institucionalnog okvira zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti, Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, u partnerskoj saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj, angažovaće konsultanta, po potrebi tim konsultanata, koji će biti zadužen za uspostavljanje Info Centra čija je namjena pružanje podrške osobama oboljelim od rijetkih bolesti, udruženjima koja okupljaju osobe oboljele od rijetkih bolesti i zdravstvenim stručnjacima.

Info Centar će biti uspostavljen na web stranici Saveza za rijeke bolesti Republike Srpske www.savezzarijetke.org i sadržavaće sveobuhvatne informacije o rijetkim bolestima. Info Centar treba biti koncipiran kao posebna cjelina/tab na web platformi, koja će korisnicima obezbijediti pristup informacijama koje su za njih značajne, a prema nalogu Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske.
Angažovani konsultant/i imaće zadatak da pripremi plan kompletnog izgleda Info Centra, što obuhvata web dizajn i vizuelnu prezentaciju samog tab-a Info Centra. Pored osmišljavanja ideje za vizuelnu prezentaciju Info Centra, biće u skladu s tim potrebno i preuređenje vizuelnog izgleda ostatka web stranice, uvođenje chat box-a i sl.

Konsultant/i će u novoformirani Info Centar između ostalog uvrstiti i bazu podataka o stručnjacima/doktorima iz oblasti rijetkih bolesti, koja sadrži uniformne podatke i kontakt informacije prikupljene u vidu Excel tabele, a angažovani konsultant/i će imati zadatak da tu bazu podataka aplicira u Info centar na što kreativniji i pregledniji način.
Tehničko uređenje Info Centra, kao i kompletna vizuelna prezentacija moraju biti usklađeni sa pravilima EU vizuelnog identiteta, uzevši u obzir smjernice iz priručnika Komunikacija i vidljivost u spoljnim akcijama koje finansira EU.
Ponuda zainteresovanih kandidata za izvršenje Projektnog zadatka treba uključivati plan i uslugu održavanja uspostavljenog Info centra do kraja Projekta odnosno do 31.12.2023.

 

Očekivani rezultat:

– uspostavljen Info Centar koji je kreativno uređen, vizuelno uočljiv i obuhvata sve potrebne informacije koje će olakšati pristup informacijama, kako korisničkim udruženjima tako i pojedincima oboljelim od rijetkih bolesti.

– uspostavljen info ili chat prozor u sklopu Info Centra koji se učitava ulaskom na samu web stranicu Saveza i korisnicima omogućava direktnu komunikaciju sa zaposlenima u Savezu putem Info Centra.

– unaprijeđen izgled web stranice Saveza www.savezzarijetke.org u skladu sa nastalim izmjenama oko uspostavljanja Info centra.

– vizuelna prezentacija i tehničko uređenje Info Centra ispunjavaju pravila EU vizuelnog identiteta i u skladu su sa smjernicama iz priručnika Komunikacija i vidljivost u spoljnim akcijama koje finansira EU (Communication and Visibility in EU-financed external actions).

 

Konsultant/ponuđač usluge treba posjedovati:

– najmanje petogodišnje iskustvo u IT oblasti, tj. iskustvo u dizajniranju internet sajtova, podešavanju web servera, upravljanju operacija internet interfejsa i ostalih kategorija vezanih za funkcionisanje web stranica.
– Organizovanost, komunikativnost, sklonost ka logičko-analitičkom razmišljanju, te otvorenost za timski rad.


Vremenski okvir izvršenja zadatka

Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka je 20.12.2021.

 

Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

 

Prijava

Zainteresovani konsultant/i obavezni su priložiti sljedeće dokumente:

 • Motivaciono pismo
 • CV koji uključuje prethodna iskustva u sličnim aktivnostima sa minimalno 3 reference
 • Tehnička i finansijska ponuda

 

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu: rijetkebolesti.rs@hotmail.com
Rok za prijavu: 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva

 

Savez za rijetke bolesti RS nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu konkursa.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail
rijetkebolesti.rs@hotmail.com

 

JAVNI POZIV – INFO CENTAR