Javni poziv za angažovanje konsultanta/eksperta

Javni poziv za angažovanje

1. Konsultanta/eksperta sa iskustvom u osnivanju saveza za rijetke bolesti
2. Konsultanta/eksperta za vođenje procesa registracije Saveza za rijetke bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu internih i zakonom propisanih dokumenata potrebnih za registraciju

Projekt: Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti
Donator: Evropska unija
Implementator projekta: Asocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

Trajanje angažmana 03.05.2021. – 31.07.2021.
Prijave trebaju biti dostavljene na email adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com najkasnije do 08. aprila 2021. (do 17h)

 

PROJEKTNI ZADATAK