Javni poziv 2

Konsultanta/eksperta za izradu baze podataka o stručnjacima/doktorima iz oblasti rijetkih bolesti

 

Projekt: Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti
Donator: Evropska unija
Implementator projekta: Asocijacija XY sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

Trajanje angažmana 03.05.2021. – 30.09.2021.
Prijave trebaju biti dostavljene na email adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com najkasnije do 14. aprila 2021. (do 17h)