Klinički centar se uključuje u projekat /Snažnija porodica- zdravija zajednica/

Univerzitetsko klinički centar Banjaluka, uključit će se u projekat “Snažnija porodica- zdravija zajednica”, koji finansira Grad Banjaluka, te će od 1 septembra pružiti stručnu ljekarsku obuku volonterima, studentima završnih godina medicine i psihologije koji učestvuju u projektu.

Volonteri će imati obuku ljekara za vrstu rijetkog oboljenja sa kojim će se potom suočiti tokom rada u porodici. Obuku će raditi ljekari koji su u praksi imali iskustva u tretmanu i liječenju oboljenja. Takodje, volonteri su prethodno radili sa Dr Ninom Marić, u oblasti genetičkih znanja o rijetkim oboljenjima.

Ovo je prvi projekat koji obuhvata psihosocijalnu podršku porodicama sa rijetkim bolestima u RS, ali i institucionalnu uključenost u potrebe ove kategorije stanovništva. Uključuje porodice sa različitim rijetkim dijagnozama, besplatnu psihoterapiju za roditelje i edukaciju studenata medicine i psihologije, te  njihov volonterski rad sa djecom sa rijetkim bolestima na podršci, osnaživanju, socijalizaciji…

Autor projekta je Savez za rijetke bolesti RS. Projekat je nastao iz potreba koje su izrazile porodice sa rijetkim  bolestima u upitnicima o kvalitetu života, provedenim krajem prošle godine. Finansijsko pokroviteljstvo projektu dao je Grad Banjaluka. Projekat su institucionalno i stručno podržali: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci- katedra psihologije, Univerzitetsko- klinički Centar Banjaluka, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Turistička organizacija Grada Banjaluka, Muzički paviljon Grada Banjaluka, Dom omladine..