Konkurs za prijem u radni odnos

U skladu sa potrebama implementacije projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Savez za rijetke bolesti Republike Srpske u partnerstvu sa Asocijacijom XY:

 

SAVEZ ZA RIJETKE BOLESTI REPUBLIKE SRPSKE

raspisuje

KONKURS

– za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: Projektni službenik (1 izvršioc)
– lokacija radnog mjesta: Banja Luka

OPŠTI USLOVI:

– Odlično poznavanje rada na računaru (MC office)
– Poznavanje engleskog jezika
– Iskustvo u administrativnim poslovima

OPIS POSLA:

– tehnička koordinacija projektnim aktivnostima
– uska saradnja i izvršavanje zadataka projekta prema planu Projektnog koordinatora
– operativna i administrativna podrška na implementiranju projektnih zadataka u skladu sa radnim planom i budžetom projekta,
– organizovanje projektnih aktivnosti, događaja i treninga
– vođenje evidencije i finansijsko-operativno izvještavanje o projektu

NAPOMENA: Organizacija nudi prijatno radno okruženje i kontinuiranu edukaciju. Od kandidata se očekuje visok stepen motivisanosti u radu, poznavanje istorije organizacije i njene misije, kao i problematike sa kojom živi ova kategorija stanovništva. Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti prijave najkasnije do 29. januara 2021. godine, i to na adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

– CV
– Motivaciono pismo

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju.