Legitimacije u UKC Banjaluka

Izmjenom Pravilnika o načinu i obimu liječenja u RS, koji je na snazi od 22 Juna ove godine, sve osobe oboljele od rijetkih bolesti imaju besplatnu participaciju u sistemu zdravstva.

Da biste  ostvarili ovo pravo, potrebno je da se naručite kod Dr Nine Marić, nacionalne koordinatorice za rijetke bolesti RS, u Centru za rijetke bolesti RS u Univerzitetsko kliničkom centru. Tu možete podići Legitimacije o rijetkoj bolesti sa kojima ostvarujete pravo u sistemu liječenja. Legitimacija je besplatna.

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske je poštom obavijestio članove o ovim novinama i načinom na koji mogu ostvariti prava predvidjena izmijenjenim aktom.