Legitimacije za oboljele od rijetkih bolesti preuzeti u Centru

Osobe koje boluju od rijetkih bolesti mogu preuzeti zdravstvene Legitimacije koje se nalaze u Centru za rijetke bolesti u Kliničkom centru u Banjaluci.

Na ovoj adresi, korisnici treba da popune pisani Zahtjev za izdavanje navedenog dokumenta, sa kojim će moći ostvariti prava na participaciju i nakon 15 godine života, a po izmjeni Pravilnika o sadržaju i obimu liječenja.

„ Ovaj Pravilnik trebao bi u budućnosti da omogući oslobadjanje od participacije svim osobama koje imaju rijetku bolest, a ne po odredjenim pojedinačnim dijagnozama i uzrastu,“ naglasila je Anđelka Stupar, članica Saveza za rijetke bolesti RS, koja je radila na izradi ovog dokumenta.