Međunarodni dan rijetkih bolesti u Brčkom

U saradnji sa Udruženjem roditelja i osoba sa invaliditetom Brčko distrikta 29.02.2020.godine obilježili smo Međunarodni dan rijetkih bolesti prvi put i u Brčko distriktu. Anđelka Stupar kao predstavnica Saveza za rijetke bolesti sa prisutnima je podijelila svoje iskustvo kao majka dječaka koji ima rijetku dijagnozu. Osim Anđelke, svoje iskustvo je podjelila i Dina Agić, majka djevojčice kojoj je jedan od rijetkih sindroma donio borbu za obrazovanje i ravnopravno učešće u zajednici, u Brčkom.