Mobilna aplikacija Rijetke Bolesti / Rare Diseases

Prva mobilna aplikacija za rijetke  bolesti na našim prostorima!

  •  Pratite novosti direktno sa sajta Saveza za rijetke bolesti!
  •  Učestvujte u forumu!
  • Informišite se o do sada registrovanim dijagnozama u Republici Srpskoj! 

 

Rijetke Bolesti / Rare Diseases

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rijetkebolesti.org&hl=hr