MOJE PRAVO NIJE RIJETKOST

U okviru Projekta “MOJE PRAVO NIJE RIJETKOST” , 28.06.2019.godine u prostorijama Saveza za rijetke bolesti RS u ulici Koste Jarića 2, održana je prva pravna radionica na kojoj su obrađene slijedeće teme:

  • Pravo na kućnu njegu;
  • Pravo na produženo roditeljstvo;
  • Pravo na skraćeno radno vrijeme na poslu;
  • Pravo na prednost pri zapošljavanju;
  • Prava koja proističu iz Zakona o fondu solidarnosti.