MREŽA MLADIH 2021

Mreža mladih je projekat koji ima za cilj da umreži mlade ljude, te ih uključi u aktivnosti Saveza, ali isto tako i podstakne njihovo druženje, socijalizaciju i angažovanje. U planu su razni online treninzi, workshop-i, kao i nagrade za najaktivnije mlade članove.

 

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske planira da sprovede ovaj projekat kako bi mladim ljudima (10 mladih iz porodica sa područja Bosne i Hercegovine), u dobnoj granici od 17 do 29 godina, pružio priliku da uspostave komunikaciju sa drugim mladim ljudima unutar BiH, kao i druge prilike za učeće u mnogobrojnim edukacijama, koje će biti prilagođene interesovanjima učesnika, te takođe doprinese psihološkom osnaživanju, u smislu podrške i pružanja prilike za osamostaljivanje učesnika kroz grupni rad. Poziv nije upućen isključivo oboljelima, nego se odnosi i na uključivanje braće i sestara iz porodica, eventualno i mladih roditelja, jer u fokus našeg rada uvijek stavljamo cijelu porodicu.

 

Gdje ćemo se družiti?

S’ obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju (pandemija COVID-19) ‘’druženje’’ će se održavati potpuno online (putem Zoom-a). Na ovaj način vodimo računa o zdravlju i sigurnosti učesnika, ali i pružamo priliku za slušanje edukacija, učestvovanje u aktivnostima, ali istovremeno ‘’druženje’’ sa drugim mladim ljudima iz vlastitog doma.

 

Zainteresovani kandidati treba da zadovolje sledeće kriterijume :

– su državljani BiH;
– da imaju dijagnozu rijetke bolesti ili člana porodice koji ima dijagnozu rijetke bolesti;
– u dobnoj grupi od 17- 29 godina;
– da su otvoreni za druženje i imaju volju za aktivno učešće u mnogobrojnim interesantnim aktivnostima,

 

Predviđeno trajanje projekta: 1 godina (01.04.2021-01.04.2022)