Nabavka lifta

Pomogli smo nabavku lifta za jednog našeg dječaka iz Rogatice uplatom dijela novca potrebnog za nabavku i ugradnju.

Porodici će biti olakšana svakodnevna mobilnost dječaka i izlazak iz kuće. Nadamo se da smo našeg drugara obradovali i bar djelimično olakšali njegovu svakodnevnicu.