Nezavisni univerzitet Banja Luka

Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Savez za rijetke bolesti RS se 11.10.2021.godine obratio Nezavisnom univerzitetu Banja Luka sa molbom da se odobri smanjenje školarine ili druge olakšice za plaćanje troškova upisa i školarine za prvu godinu studija jednog našeg člana.

Naime, riječ je o članu Saveza koji se upisao kao redovan student u prvu godinu Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka. Budući da su za svakodnevnu njegu i liječenje našeg člana potrebana velika finansijska sredstva porodica nije u mogućnosti da snosi sve troškove školovanja.

Osnivači i vlasnici Fakulteta za bezbjednost i zaštitu su na osnovu zahtjeva donijeli Odluku kojom člana Saveza u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova školarine za sve godine studija (od I do IV). Troškove školarine će snositi Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka.

 

Ovim putem želimo da izrazimo zahvalnost Nezavisnom univerzitetu Banja Luka što podržava rad Saveza i osobe oboljele od rijetkih bolesti.

Radujemo se budućoj saradnji.