OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA RIJETKIH BOLESTI

Održano predavanje „Rijetke bolesti i izazovi u školovanju i socijalizaciji oboljele djece“ u Tehnološkoj školi u Banjoj Luci

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske organizovao je prvo predavanje za nastavno osoblje Tehnološke škole u Banjoj Luci na temu „Rijetke bolesti i izazovi u školovanju i socijalizaciji oboljele djece“, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti.

Profesori, psiholozi, pedagozi i socijalni radnici imali su priliku da kroz lična iskustva ljudi okupljenih u Savezu za rijetke bolesti Republike Srpske, te kroz stručno predavanje „Uloga nastavnika i profesora u obrazovanju i socijalizaciji djece sa rijetkim bolestima” koje je održala Dijana Đurić, psiholog Univerzitetsko – kliničkog centra Banja Luka, saznaju s kojim se izazovima tokom školovanja suočavaju djeca oboljela od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj, ali i njihovi školski drugovi, nastavnici i profesori.

„Savez za rijetke bolesti Republike Srpske nedavno je sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske dogovorio saradnju koja će nam omogućiti da kroz posebne edukacije upoznamo nastavnike, profesore, školske psihologe, pedagoge i socijalne radnike sa pojmom i značenjem dijagnoze rijetkih bolesti, te specifičnostima nekih od njih kad su u pitanju djeca koja su oboljela od rijetkih bolesti, a školuju se u našim školama. Želimo na ovaj način obezbijediti razumijevanje i bolju saradnju u procesu obrazovanja za naše članove, a s ciljem veće podrške psiho-socijalnom razvoju i socijalizaciji učenika s dijagnozom rijetkih bolesti“, rekla je Biljana Kotur, predsjednica Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske.

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske planira u narednom periodu organizaciju niza  edukacija za psihološko – socijalne službe i nastavno osoblje škola u cijeloj Republici Srpskoj, kako bi se obezbijedila bolja informisanost o rijetkim bolestima, te kako bi se zajednički povećale mogućnosti da se djeci oboljeloj od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj tokom školovanja obezbijedi veća podrška i razumijevanje.