Partneri

Fond solidarnosti „Duša djece“ (www.fondsolidarnosti.com)

UKC Banjaluka (www.kc-bl.com)

FZO RS (www.zdravstvo-srpske.org)

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS (www.vladars.net)

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS (www.vladars.net)

Grad Banjaluka (www.banjaluka.rs.ba)

CSR Banjaluka (www.csrbl.org)

Medicinski fakultet Banjaluka (med.unibl.oeg)

Baza retkih bolesti (www.retkebolesti.com)

Savez za rijetke bolesti Srbije (www.norbs.rs)

Savez za rijetke bolesti Hrvatske (www.rijetke-bolesti.com)

Rare diseases Europe (www.eurordis.org)

Evropski portal za rijetke bolesti i lijekove (www.orpha.net)

 

 • Klinika za dječije bolesti UKCRS
 • Centar za rijetke bolesti Republike Srpske
 • Komisija za rijetke bolesti Republike Srpske
 • Aktiv žena DNS-a
 • Ivo Bošnjak, delegat u Klubu delegata hrvatskog naroda
 • Advokatska kancelarija „Dragana Stanković“
 • Servis centar ”Dajte nam šansu – Zvjezdice” Banja Luka
 • Dječiji vrtić “Mali Princ”, Ugljevik
 • Udruženje roditelja i osoba sa invaliditetom Brčko distrikt
 • Društveno-odgovorne kompanije i pojedinci koji su prodali ili kupili kilometre u akciji: “Trčimo humano, trčimo za rijetke”
 • Rotary Club Banja Luka