Podizanje svijesti o rijetkim bolestima kod opšte javnosti

Grad Banja Luka je treću godinu za redom podržao obilježavanje dana rijetkih bolesti na način da je Kulturni centar „Banski dvor“ bio osvijetljen u bojama rijetkih bolesti, kao i mnogi drugi gradovi u Evropi što je znak podrške za izdržljivost, snagu i bolju budućnost rijetkih. Ovaj događaj je značajan za podizanje svijesti građana o rijetkim bolestima i skretanje fokusa na rijetke i njihove potrebe, a označen je i na sajtu evropske organizacije za rijetke bolesti raredieaseday.org sa slikom Banskog dvora i podacima o našem Savezu.