Na ovom mjestu možete pronaći najvažnije informacije vezane za prava osoba oboljelih od rijetkih bolesti te roditelja djece oboljele od rijetkih bolesti.

Napominjemo kako ne postoje ista prava za sve osobe oboljele od rijetkih bolesti s obzirom da nemaju sve rijetke bolesti iste posljedice na funkcionisanje i kvalitet života oboljelih osoba. Spektar simptoma unutar pojedine dijagnoze, kao i intenzitet i progresija bolesti osoba s istom dijagnozom, mogu se bitno razlikovati.

U priručniku „Moje pravo“ objedinili smo i objasnili način ostvarivanja prava iz zdravstvene, dječije i socijalne zaštite.

Načini i uslovi ostvarivanja ovih prava u Republici Srpskoj uređeni su, pored Ustava Republike Srpske,  sljedećim zakonima i njihovim podzakonskim aktima:

 • Porodični zakon;
 • Zakon o dječijoj zaštiti;
 • Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu;
 • Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida;
 • Zakon o radu;
 • Zakon o socijalnoj zaštiti;
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima;
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti;
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Savez obezbjeđuje besplatnu pravnu pomoć za svoje korisnike, te ukoliko imate dodatnih nedoumica u ostvarivanju prava iz navedenih područja, možete nas kontaktirati za dodatne info.

Savez za rijetke bolesti RS: +38766863267

+ PRIRUČNIK O PRAVIMA U RS

PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

+ PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 

+ PRAVA IZ DJEČIJE ZAŠTITE

+ OSTALA PRAVA ZNAČAJNA ZA OSOBE SA RIJETKIM BOLESTIMA