Prijava za školski materijal – za članove saveza

Ukoliko niste u mogućnosti iz finansijskih razloga da nabavite školske udžbenike, školsku torbu ili školski pribor za dijete oboljelo od rijetke bolesti (člana Saveza za rijetke bolesti) ili ukoliko ste vi oboljela osoba od rijetke bolesti koja se školuje (član Saveza za rijetke bolesti), možete aplicirati za školske udžbenike (ukoliko na iste ne ostvarujete pravo na drugi način), školsku torbu ili školski pribor popunjavanjem INICIJALNE PRIJAVE.

Više detalja o načinima prijave i ko može aplicirati pročitajte sa obrazaca u prilogu.
Prijave je potrebno dostaviti na e-mail adresu Saveza: info@savezzarijetke.org a najkasnije do 10.08.2021. godine.
Inicijalna prijava se prihvata isključivo putem navedene e-mail adrese.
Savez će prikupiti sve prijave pristigle do 10.08.2021. godine i obraditi do 15.08.2021. godine.

ZBOG OGRANIČENIH SREDSTAVA ZA OVE SVRHE, nakon što obradimo prijave, opšti kriterijumi, prioritetne kategorije i iznos po vrsti korisnika će biti objavljeni na zvaničnoj stranici Saveza www.savezzarijetke.org

Korisnici koji ostvare navedena prava biće obaviješteni putem e-mail adrese/telefona koji su ostavili na obrascu broj 1, najkasnije do 20.08.2021. godine.
Ukoliko ostvarite pravo, nabavka se obavlja plaćanjem po dostavljenom predračunu knjižare iz vašeg mjesta, te novac neće biti uplaćivan direktno korisniku.

 

OBRAZAC – Word

OBRAZAC – Pdf