Pročitajte šta znači Memorandum o saradnji sa CSR Banjaluka

Biljana Kotur, predsjednica Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske i Irena Joldžić, direktorica Centra za socijalni rad u Banjaluci, potpisale su Memorandum o saradnji, kako bi ova javna ustanova što bolje informisala osobe sa rijetkim bolestima o pravima iz socijalne zaštite i pomogla im u njihovom ostvarivanju.

Ovaj Memorandum proistekao je na inicijativu Centra za socijalni rad Banjaluka.

Organizacija  je početkom godine od CSR Banjaluka zatražila više informacija o pravima osoba sa rijetkim bolestima, kao i o broju korisnika Odluke o proširenim pravima u Banjaluci, te načinu ostvarivanja tog prava koje predvidja mjesečnu novčanu naknadu.

Organizacija je početkom godine takodje ustanovila i da jednu od porodica sa rijetkim bolestima u Banjaluci, koja je imala prava na Odluku o proširenim pravima, nikada niko nije informisao o tome.

Zbog starosne granice korisnika, a kako je definisano zakonom, porodica je sada izgubila mogućnost da ikada ostvari ovo pravo na mjesečnu finansijsku nadoknadu, na koje je imala pravo prethodnih godina

 

CSR MEMORANDUM