Projekat “Snažnija porodica- zdravija zajednica”

“Snažnija porodica- zdravija zajednica”, naziv je projekta, koji je u Banjaluci, uz donatorsku podršku Grada Banjaluka, realizovao Savez za rijetke bolesti Republike Srpske od maja do kraja 2018 godine.

U okviru projekta, obuhvaćeno je deset porodica, koje su u upitnicima o kvalitetu života, koje je Savez proveo, ukazali na potrebu za psihosocijalnom podrškom .

Kroz pet mjeseci trajanja projekta pružena je maksimalna psihološka podrška u svakodnevnom životu kroz psihoterapijske radionice i individualne tretmane za porodice rijetkih. Angažovani su studenti  sa fakulteta medicine i psihologije (viših i završnih godina) koji su najprije prošli sanitarnu kontrolu, a zatim i stručnu obuku u Univerzitetsko- kliničkom centru u Banjaluci od strane nacionalnog koordinatora za rijetke bolesti RS, Dr Nine Marić.

Njihova saradnja ogledala  se u  praktičnom učenju o pacijentima sa rijetkim bolestima pred/adolescentskog uzrasta (djeca od 7 do 18 godina), kao i upoznavanju i analizi svakog djeteta posebno, podršci u učenju i podršci u zajednici, vršnjačkoj grupi i interesovanjima za koje su djeca tada iskazala potrebu.

Istovremeno, studenti psihologije i medicine, budući stručnjaci imali su priliku da uče o specifičnostima i psiho-socijalnim poteškoćama porodica s rijetkim bolestima.

Za psihoterapijski rad s roditeljima u porodicama rijetkih volonterski je pomogla profesorica psihologije  Dr Ivana Zečević koja je bila i mentorska podrška studentima koji su učestvovali u projektu.

U ovom projektu volonteri su naučili više o rijetkim dijagnozama kao što su cistična fibroza, hiperamonemija, bulozna epidermoliza, fenilketonurija, mišićna distrofija i Artogriposys Multiplex congenita.