Savez za RB RS dostavio prijedloge JP Autoputevi RS

Savez za rijetke bolesti RS je dostavio JP Autoputevi RS prijedloge kojima je precizirano, kako da se osobe sa rijetkim bolestima oslobode troškova putarine, u korist svih kategorija (djece, odraslih,vlasnika vozila, onih koji nemaju vozila, a imaju potrebu za liječenjem van lokalne zajednice…)

Biljana Kotur, predsjednica Saveza za rijetke bolesti RS je razgovarala sa Markom Mitrovićem, direktorom JP Autoputevi RS za ekonomsko- finansijske poslove. Ona ga je podučila o važnosti ove inicijative koju je organizacija uputila najprije prema Vladi RS.

autoputevi