Angelmanov sindrom (Angelman syndrome)

Angelmanov sindrom je genetski poremećaj. Karakterišu ga poteškoće u razvoju i neurološki problemi, kao što su poteškoće s govorom, ravnotežom i hodanjem, kao i pojava epileptičkih napada.