Bernard – Soulierov sindrom, ORPHA:274; (Bernard Soulier Syndrome)

Bernard – Soulierov sindrom je oboljenje koje karakteriše poremećena funkcija krvnih pločica (trombocita).