Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, ORPHA:2932;

Hronična inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija (CIDP) je hronični monofazni, progresivni ili relapsni simetrični senzimotorni poremećaj koji je karakterisan progresivnom mišićnom slabošću sa oštećenim senzorijumom