Familial exudative vitreoretinopathy, ORPHA:891;

Porodična eksudativna vitreoretinopatija (FEVR) je retka nasledna vitreoretinalna bolest, koju karakteriše abnormalna ili nepotpuna vaskularizacija periferne retine, koja dovodi do promenljivih kliničkih manifestacija u rasponu od nikakvih efekata do manjih anomalija, ili čak odvajanje retine sa slepilom.