Urođena methemoglobinemija (Methemoglobinemia congenital )

Methemoglobinemija predstavlja hematološki poremećaj kod kojeg je hemoglobin u oksidiranom obliku i ne može vezati kiseonik.