Sindrom mikrodelecije 9q22.3, ORPHA:77301; (Microdeletion syndrome – Monosomy 9q22.3)

Intersticijska mikrodelekcija 9q22.3 povezana je sa fenotipom koji uključuje makrocefaliju, prekomerni rast i trigonocefaliju.