Mukopolisaharidoza tip III, ORPHA:581; (Mucopolysaccharidosis type III)

Mukopolisaharidoza tip III (MPS III) je lizozomalna bolest nakupljanja koja pripada grupi mukopolisaharidoza i karakteriše se teškim i brzim intelektualnim propadanjem.