Nethertonov sindrom, ORPHA:634; (Netherton syndrome)

Nethertonov sindrom je poremećaj koji pogađa kožu, kosu i imuni sistem. Procjene su da incidenca javljanja iznosi 1 na 200.000 novorođenčadi.