Neurofibromatoza tip I, ORPHA:636; (Neurofibromatosis typ I)

Neurofibromatoza tipa 1 (NF1) je klinički heterogeni, neurokutani genetski poremećaj koji karakterišu cafe-au-lait mrlje, Lich nodusi irisa, aksilarne i ingvinalne pege, i više neurofibroma.