Noonan-ov sindrom (Noonan syndrom)

Noonan-ov sindrom predstavlja kongenitalnu malformaciju (urodjenu manu).