Opsoklonus-mioklonus sindrom, ORPHA:1183; (Opsoclonus-myoclonus syndrome)

Sindrom opsoklonus-mioklonus (OMS) je retka neuroinflamatorna bolest paraneoplastičnog, parainfektivnog ili idiopatskog porekla, koju karakterišu opsoklonus, mioklonus, ataksija i poremećaji ponašanja i spavanja.