Sporadična porfirija kutanea tarda, ORPHA: 443057;