Congenital lactic acidosis Saguenay-Lac-Saint-Jean type, ORPHA:70472;

Saguenai-Lac-St. Jean (SLSJ) kongenitalna laktacidoza , francusko-kanadski oblik Leigh-ovog sindroma (vidi ovaj pojam), je mitohondrijska bolest koju karakterišu hronična metabolička acidoza, hipotonija, dismorfizam lica i usporen razvoj.