Rettov sindrom, ORPHA:778; (Rett syndrom)

Rettov sindrom je neurorazvojni poremećaj, koji utiče na način na koji se mozak razvija.