Amiotrofička lateralna skleroza, ORPHA:803 (Amyotrophic lateral sclerosis);

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je neurodegenerativna bolest koju karakteriše progresivna mišićna paraliza koja odražava degeneraciju motornih neurona u primarnom motornom korteksu, kortikospinalnim traktima, mozgu i kičmenoj moždini.