Rijetke neurološke bolesti kod djece i omladine, (Rare neurologic disease)