Sturge-Weber sindrom, ORPHA:3205; (Sturge-Weber syndrome)

Sturge-Weber sindrom spada u grupu fakomatoza koje se karakterišu pojavom tumorskih promjena na koži, nervnom sistemu kao i brojnim drugim organima, naročito na oku.