Tuberozna skleroza

Tuberozna skleroza je genska bolest. U mnogim organima uzrokuje rast tumora (obično hamartoma).