Urođena očna retrakcija, ORPHA:99176; (Congenital eyelid retraction)

Kongenitalna retrakcija kapaka je veoma retka kinetička anomalija kapaka koja pogađa gonji ili donji kapak, prisutna na rođenju, i u nekim slučajevima rezultuje sa ekspozicijiom rožnjače, što može biti povezano sa dodatnim mišićnim vlaknom levatora.