Troškovi putarina, nisu odgovornost pacijenata

Biljana Kotur, predsjednica Saveza za rijetke bolesti RS u Vladi RS je razgovarala sa Natašom Kostić, pomoćnicom ministra za drumski saobraćaj u RS, o potrebi besplatnih putarina za osobe sa rijetkim bolestima.

Ministarstvo saobraćaja i veza RS dalo je riječ organizaciji da će u narednom periodu razmotriti najbolji način da se ova inicijativa Saveza provede u praksi u toku ove godine.

Ova inicijativa proistekla je iz potrebe.

Osobe sa rijetkim bolestima, kao osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS,  izložene su troškovima puta zbog čestih ljekarskih kontrola i liječenja jer im u lokalnoj zajednici i entitetu ne može biti pružena adekvatna stručna medicinska pomoć za prirodu rijetkog oboljenja.

Savez je resornom ministarstvo predočio način na koji je ova oblast uredjena u Srbiji i Hrvatskoj, u korist ranjive grupe,  iako je u ovom zemljama manji procenat potrebe za liječenjem van države kojoj pripadaju osiguranici.

Provodjenje ove inicijative je od izuzetne važnosti za korisnike, odnosno osobe sa rijetkim bolestima i zbog činjenice da ih je većina već ekonomski oslabljena, zbog nezaposlenosti i troškova života i liječenja.