“U SUSRET DANU RIJETKIH BOLESTI” SRPSKI ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH ŽELJKA CVIJANOVIĆ

Zbog značajne podrške radu Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske na samom početku našeg osnivanja, kroz organizaciju Aukcije slika u Tesliću, pod pokroviteljstvom tadašnje predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović , dobili smo značajna sredstva za naš rad i osposobljavanje, koja su nam omogućila realizaciju brojnih aktivnosti i projekata Saveza na teritoriji cijele Republike Srpske,a takođe i za kontinuiranu pojedinačnu podršku projektima udruženja, za njihovo pojedinačno sistemsko jačanje i socijalizaciju u društvu.
@zeljka.cvijanovic zahvalnicu je uručila domaćica događaja “U susret Danu rijetkih bolesti” Teodora Radić.
.
.
.