Volonteri sa ljekarima UKC

Volonteri koji učestvuju u projektu “Snažnija porodica- zdravija zajednica” imali su edukaciju i u UKC Banjaluka, kako bi što bolje odgovorili potrebama korisnika.

Ovo je prva edukacija UKC te vrste, a istovremeno i prvi volonteri u RS koji su iskazali interes da se upoznaju i rade sa problematikom rijetkih oboljenja.

Učeni su o buloznoj epidermolizi, fenilketonuriji, hiperamonemiji, cističnoj fibrozi, MB Adison, Dišenovoj bolesti,  Nonah sindrom i Artho. Mul conge..

Sa njima su radili ljekari  specijalisti Nina Marić, Olivera Ljuboja, Dragica Jojić, Biljana Suzić, Vesna Miljković i Dalibor Tomić, a na prijedlog načelnika Klinike Vladimira Mirošljevića i uz odobrenje UKC-a.