Webinar o rijetkim bolestima u Republici Srpskoj

Udruženje pedijatara Republike Srpske organizovalo je 27. i 28.februara 2023.godine  webinar  na temu rijetkih bolesti. Predavači na dvodnevnom webinaru bili su istaknuti stručnjaci i eksperti iz oblasti rijetkih bolesti. Seminar je bio namijenjen pedijatrima i specijalizantima pedijatrije, te ljekarima porodične medicine. Osim stručne javnosti Udruženje pedijatara RS omogućilo je praćenje webinara i za članove Saveza za rijetke bolesti. Kroz različite prikaze slučaja rijetkih dijagnoza predavači su edukovali prisutne o najnovijim dijagnostičkim i terapijskim dostignućima u svijetu i kod nas. Predsjednica Saveza Biljana Kotur u okviru programa webinara predstavila je učesnicima rad Saveza.