WEBINAR

Obavještavamo vas da će Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, međunarodni Dan rijetkih bolesti 2021. godine obilježiti održavanjem kratkog webinara za naše porodice, u cilju upoznavanja sa našim radom i zajedničkim ciljevima za naredni period.


S obzirom da ste nam upravo vi ukazali na važnost psihološke podrške u sklopu webinara ćete imati priliku da čujete predavanje
„Značaj psihološke podrške“, prof. dr Ivane Zečević.

Link za pristup webinaru biće naknadno objavljen.